ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Kalendár akcií / Events Calendar

GRAND HOTEL PERMON - Podbanské, Vysoké Tatry

25 ročník koferencie s medzinárodnou účasťou

http://
Paris-Nord Villepinte - France

Medzinárdný stavebný veľtrh

https://paris-en.intermatconstruction.com/
Hillhead Quarry Buxton, Great Britain

medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel a stavebníctvo

http://www.hillhead.com