ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

V hodnocení transparentnosti veřejných výběrových řízení jsou vidět výrazné rozdíly


Projektové firmy jsou úspěšné ve 4 z 10 výběrových řízení, kterých se zúčastní. Celkovou transparentnost těchto výběrových řízení považují za lehce nadprůměrnou. Výrazné rozdíly jsou však vidět v hodnocení veřejných zakázek a to podle stavebního zaměření (pozemní stavby vs. inženýrské stavitelství). U veřejných zakázek zůstává nejdůležitějším kritériem zadavatele při výběru nabídnutá cena. Privátní investoři se naopak snaží o kompromis ceny a kvality. Celková kvalita přípravy staveb se oproti minulému roku zhoršila v pětině případů. Vyplývá to ze Studie projektových společností 2017 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se společností GRAITEC.

 

Velké rozdíly panují u vnímání transparentnosti veřejných zakázek podle zaměření projektové kanceláře. Zatímco projektanti pozemních staveb jsou ohledně jejich transparentnosti oproti průměru spíše skeptičtí (5,5 bodu z 10), projektanti inženýrských staveb je vidí v tomto ohledu mnohem příznivěji (7,8 bodu z 10). Za zcela netransparentní považuje výběrová řízení v průměru 7 procent společností (veřejné zakázky 6 procent, privátní zakázky 8 procent), za zcela transparentní je má naopak v průměru 16 procent firem (veřejné zakázky 13 procent, privátní zakázky 19 procent). „Výběrová řízení jsou sice transparentní, problematická jsou ale kritéria, podle kterých jsou nabídky dodavatelů posuzovány. U veřejných zakázek je to především minimální cena a v mnoha případech nereálné termíny. Tyto a další požadavky často ukazují na nedostatečnou přípravu ze strany zadavatele,“ říká Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ.

„Zadávací dokumentace, a tím i podmínky výběrových řízení, jsou vždy vypracovány lidmi (tedy subjektivně), kteří v nich mimo jiné mohou také zohlednit své pozitivní, ale i negativní zkušenosti z průběhu předchozích zakázek formou určitých omezení či dalších kritérií. To asi může občas vyvolat pocit "zvýhodnění některých". Jinak je ale dnes prakticky vše zveřejňováno na internetu, či se může kdokoliv, kdykoliv domáhat náhledu do spisů státních orgánů a organizací podle "zákona o přístupu k informacím", tak jak pak ještě můžeme hovořit o netransparentnosti. Spíše mám pocit, že jsme někdy spíše za každou cenu, jak se říká, "papežštější než papež", tvrdí Ivan Pomykáček, výrobní ředitel, SUDOP PRAHA, a. s.

Z pohledu zadavatele – investora považují ředitelé projektových firem výběrová řízení za nadprůměrně transparentní jak u veřejných (6,4 bodu z maximálních 10), tak i privátních (6,6 bodu z maximálních 10) zakázek.

„Ale ano, jsou transparentní. Veřejné zakázky vyhrávají nízké ceny a naprosto nereálné termíny plnění. Privátní zakázky se vyhrávají s cenou reálnou, ale nároky na bezúplatné úpravy a změny projektů, časově velmi náročné, tuto "výhodu" brzo zlikvidují,“ říká Jaroslav Kupr, ředitel ateliéru Praha architektonicko-stavební divize, INTAR, a. s.

V rámci výběrových řízení přitom projektové firmy získávají v průměru 4 z 10 (40 procent) zakázek z celkového počtu svých podaných nabídek. O něco málo úspěšnější jsou společnosti zaměřené na inženýrské stavby, které získávají zakázky v 41 procentech případů.

 

Prioritním hodnotícím kritériem zadavatelů ve výběrových řízeních veřejných zakázek je přitom podle ředitelů projektových firem stále cena. Na stupnici od 1 do 10, kde jednička představuje důraz jen na cenu a desítka maximální důraz na kvalitu, je ohodnotili známkou 2,8. Naproti tomu zadavatelé privátních výběrových řízení se snaží najít kompromis mezi cenou a kvalitou (4,8 bodu z maximálních 10). Absolutní důraz na cenu zaznamenali ředitelé u pětiny (20 procent) privátních a téměř dvou pětin (38 procent) veřejných investorů. Maximální důraz na kvalitu se objevil jen u 5 procent privátních investorů.

„Transparentnost – dosud stále nejčastěji využívaným kritériem je institut nejnižší ceny. To je dostatečně transparentní, bohužel to vede k tomu, že s levnými průzkumy jsou zpracovány levné projekty. Podle těch postaví nejlevnější dodavatel z nejlevnějšího materiálu „kvalitní“ stavbu. Že to dobře dopadne, to zní jako pohádka,“ dodává Štěpán Moučka, ředitel a jednatel, KO-KA, s. r. o.

Kvalita celkové přípravy staveb se oproti roku 2016 podle projektových společností snížila v pětině případů (21 procent veřejní investoři, 23 procent privátní investoři), lepší přípravu naopak zaznamenali ředitelé jen zhruba u desetiny projektů (7 procent veřejní investoři, 13 procent privátní investoři). Zbytek firem označil úroveň kvality přípravy staveb za nezměněnou.

V následujících 12 měsících bude prioritou českých projektových kanceláří snaha o získání nových zakázek v rámci České republiky. Potvrzují to jejich ředitelé, kteří této oblasti firemních aktivit na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje maximální prioritu, přiřadili průměrnou hodnotu 8,0. S poměrně velkým odstupem následují další dvě důležité oblasti, kterým se chtějí projektové firmy přednostně věnovat – najímání nových pracovníků (6,5 bodu z maximálních 10) a plánování dalšího rozvoje a projektový management firmy (6,0 z maximálních 10). Nejméně naopak projektoví ředitelé uvažují o akvizici jiné společnosti (3,6 bodu z 10) a nepřipravují v tomto období ani změny v nabídce firmy (4,0 z 10).

V otázce priorit se bez významných odlišností shodují projektové společnosti zaměřené na pozemní i na inženýrské stavby. Oproti roku 2016 tak můžeme pozorovat významný nárůst zájmu o získání nových pracovníků, tehdy se tato oblast aktivit firmy umístila až na sedmém místě priorit projektových společností. „Problém je ovšem často v tom, že na pracovním trhu je málo odborníků, kteří splňují náročné požadavky pro projekční a inženýrskou činnost. V tomto směru se v negativním slova smyslu sklízí ovoce nekoncepčního řízení stavebnictví v minulém období, kdy kvůli umělému poklesu poptávky – zejména ze strany státu - byly jednotlivé firmy nuceny snížit počet svých zaměstnanců,“ osvětluje situaci Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel, INFRAM, a. s.

„Firma Sulko se zaměří díky úspěšným projektům v zahraničí na další získávání zakázek v cizině i v tuzemsku. Přinášíme technická řešení investorům a projektantům v předprojektové přípravě a tento trend budeme i nadále posilovat,“ říká Libor Suchánek, jednatel společnosti, SULKO, s. r. o.

Studie projektových společností 2017 bude publikována na největším setkání ředitelů investorských a projektových organizací v České republice – 

KONFERENCI ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ 2017 (19. září). 

Účast již potvrdilo pět členů vlády ČR, kteří budou diskutovat s více jak 500 řediteli předních firem. 

 

Registrace na:

konference@ceec.eu 

http://www.ceec.eu