ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Najprestížnejšia cena za dizajn pre spoločnosť HİDROMEK


Hidromek získal dve ocenenia Red Dot Design Awards, ktoré sú jednou z najprestížnejších súťaží dizajnov na svete. Ocenenie získal kolesový nakladač HMK 640 WL a grejder HMK 600 MG.
Red Dot Design, ktorý je symbolom sily v dizajne na medzinárodnej platforme, je uznávaný ako jedna z najlepších hodnotiacich platforiem na svete.

Spoločnosť Hidromek získala dve ocenenia Red Dot Awards 2017 v rôznych kategóriách. Zatiaľ čo grejder HMK 600 MG získal ocenenie Red Dot Winner, kolesový nakladač HMK 640 WL získal ocenenie Best of the Best. Red Dot Design Awards, ktoré udelili popredným svetovým značkám ako Ferrari, Audi a Apple, je ocenenie za jeden z najlepších dizajnov sveta. V roku 2017 získalo iba 7 výrobkov týchto značiek ocenenie Najlepšie z najlepších v automobilovej kategórii. Získaním tejto ceny sa Hidromek stala jednou z najuznávanejších dizajnérskych značiek na svete.

Hidromek je víťazom celkovo 9 ocenení za dizajn, z ktorých 7 je medzinárodne prestížnych.

Cena Red Dot Design Award je cena medzinárodného dizajnu, ktorú udeľuje Design Zentrum Nordrhein Westfalen v Essene v Nemecku už od roku 1955. Komisia zložená z odborníkov udeľuje toto ocenenie za výnimočný prínos v oblasti produktového a funkčného dizajnu.

http://www.hidromek.com