ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Demogreen 2017

23.06.2017 Navštívili sme

4. – 25. 5. 2017, Vyškov, Česká republika

Medzinárodná odborná výstava inovatívnych technológií poskytla návštevníkom komplexný pohľad na všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o zeleň a dreviny a celoročnú údržbu verejných plôch a úzkych komunikácií. Primárnym zámerom výstavy bolo prezentovať stroje a technológie pre realizáciu týchto činností, a to s dôrazom na praktické ukážky strojov v priamom nasadení.
Okrem štandardnej ucelenej prezentácie širokého portfólia profesionálnej techniky boli v rámci 4. ročníka boli predvedené špeciálne stroje, ktoré bežne nevidieť. 

Po oba dva dni výstavy prebiehal bohatý sprievodný program, či už vo forme odborných seminárov, prednášok, alebo praktických workshopov a špeciálnych predvádzacích centier: rizikového výrubu, predvádzacia plocha Zväzu zakladania a údržby zelene, svahové kosačky a nosiče na diaľkové ovládanie.

V centre nakladačov spoločnosť ASbud Česká republika, s. r. o., predstavila novú generáciu minirýpadiel a kompaktný kolesový nakladač značky SCHAEFF.

www.demogreen.cz


Video z výstavy nájdete aj na našom YouTube kanáli MSaM Tv