ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Stavebné firmy očakávajú ďalší rast produkcie, vyťaženie ich kapacít je na osemročnom maxime


Výkon slovenského stavebníctva porastie priemerne o 3,6 percenta v tomto a o 3,1 percenta v budúcom roku. Tržby pritom porastú iba o niečo málo rýchlejšie než samotný sektor. Veľké rozdiely v očakávanom vývoji však panujú medzi firmami v závislosti od ich veľkosti a zamerania. Kapacity stavebných firiem sú naplnené na 91 percent, čo je najviac od roku 2008. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Stavebný sektor, podľa najnovšieho výskumu, v roku 2016 porastie, a to priemerne o 3,6 percenta. V kladný vývoj tohto významného odvetvia slovenskej ekonomiky verí osem riaditeľov stavebných spoločností z desiatich (79 percent). Bude sa pritom dariť predovšetkým malým a stredným firmám a tým, ktoré sú zamerané na pozemnú výstavbu. Tieto spoločnosti očakávajú rast sektora o 4,0 percenta, respektíve 4,6 percenta. Veľké spoločnosti a firmy zamerané na inžiniersku výstavbu sú v predpovediach oveľa opatrnejšie a zhodne predikujú stagnáciu sektora (rast 0,6 percenta, respektíve 0,8 percenta). „Makroekonomické ukazovatele, ako je HDP či rast spotreby domácností, nasvedčujú o pozitívnom vývoji v stavebníctve. Kladný vývoj zaznamenáva celé pozemné staviteľstvo, dobré vyhliadky majú i inžinierske stavby. Rok 2017 môže byť dobrý,“ zhrňuje súčasný stav Milan Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Ďalší pozitívny vývoj sektora prinesie tiež budúci rok. Je o tom presvedčená väčšina (79 percent) firiem, pričom odhadovaný rast by mal priemerne dosiahnuť 3,1 percenta. Najlepšie výsledky pritom očakávajú riaditelia veľkých spoločností (rast o 4,3 percenta). „Nárast stavebnej produkcie očakávam v roku 2017, a to do 10 percent oproti roku 2016. Bude výsledkom nových stavieb železnice a diaľnic D1 a D3, ale predovšetkým začatím prác na projekte PPP D4/R7. V našej spoločnosti očakávam v budúcom roku miernejší nárast tržieb do 5 percent,“ dodáva Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

V tomto roku porastú tiež tržby stavebných spoločností, avšak iba o niečo málo rýchlejšie, než porastie samotný sektor (rast o 3,9 percenta). Veľké firmy a spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu, naopak, očakávajú mierny prepad výnosov o 0,8 percenta, respektíve 0,4 percenta. V roku 2017 by sa už, podľa najnovšieho výskumu, malo dariť všetkým, pričom tržby by, podľa 79 percent riaditeľov, mali rásť priemerne o 3,3 percenta.

Stavebné spoločnosti sú v súčasnosti vyťažené najviac za posledných osem rokov. Riaditelia spoločností hlásia naplnenie kapacít na 91 percent, pričom v roku 2008 mali firmy zamestnancov a stroje vyťažené iba o jeden percentný bod viac. Najhoršie na tom boli čase výskumu, teda v auguste 2016, firmy zamerané na inžiniersku výstavbu, ktoré evidovali 17 percent voľných kapacít. „Kapacity máme dnes vyťažené nadpriemerne. V najbližších 12 mesiacoch plánujeme prijímať nových zamestnancov. Aktuálne je to hlavne nábor z radov absolventov, čo robíme takmer každý rok,“ opisuje naplnenie kapacít Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s. „Vlastné kapacity máme vyťažené asi na 80 %, nebudeme prepúšťať. Čakáme na začatie prác stavby železnice a diaľnice, ktoré sa začnú na jeseň, respektíve na jar 2017. Tento posun začatia prác na veľkých stavbách vyvoláva zvýšené náklady na ich udržanie vo firme. Na trhu špecializovaných personálnych kapacít očakávam v najbližšom čase určité turbulencie, pretože zahraničné firmy úspešné v projekte PPP sa budú snažiť získať odborné kapacity z domácich firiem za každú cenu,“ pridáva svoju skúsenosť Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Riaditelia stavebných spoločností majú v súčasnosti zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov. Najlepšie sú na tom tradične so zásobníkom práce veľké spoločnosti (10,2 mesiaca), ale veľmi dobre si vedú tiež spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu (8,4 mesiaca). Malé a stredné spoločnosti a firmy zamerané na pozemnú výstavbu majú zazmluvnenú prácu zhruba na pol roka (6,5 mesiaca). Viac než polovica spoločností (54 percent) má pritom rovnako práce ako pred rokom. Tretina firiem (32 percent) potvrdila nárast zákaziek a naopak, výrazný úbytok hlási viac než štvrtina (26 percent) spoločností zameraných na inžiniersku výstavbu.

Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q3/2016 nájdete na

www.ceec.eu