ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Články / Articles

Vystužovanie cestného telesa

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac

Električkový unikát TATRA T3 už viac jako pol storočia v Bratislave

Článok sa zaoberá električkou Tatra T3 ako unikátom medzi električkami. V krátkosti opisuje jej históriu, technické parametre, zastúpenie a súčasný stav vo vozovom parku bratislavského mestského dopravcu (dodané vozidlá do roku 1989). V článku sú uvedené základné informácie o tejto električke, od jej konštrukcie podvozkov, informácie o trakčnom a riadiacom obvode, brzdách, motorgenerátore či zrýchľovači. Táto stále sa objavujúca električka na linkách v bratislavskom dopravnom systéme je zárukou kvality a vysokej spoľahlivosti týchto vozidiel.  Obr.1 Pohľady na električku Tatra T3. (IMHD.... viac

Kompaktné pohony lanových navijakov MOBILEX GFW 5000 pre náročné mobilné a stacionárne aplikácie

Kompaktný dizajn Vysoká odolnosť Jednoduchá konfigurácia Špecifické zákaznícke vyhotovenia Vylepšená rotačná charakteristika Tichý chod a bezpečná prevádzka Požiadavky moderných aplikácií žeriavov vzhľadom na opakované zdvíhanie a spúšťanie veľkých záťaží sú jasne definované: hlavnou podmienkou výrobcov strojov sú vlastnosti ako prispôsobivosť a citlivosť pohybu a polohovania veľkých záťaží, ale tiež maximálna produktivita a vysoká úroveň bezpečnosti pre obsluhu a celé pracovné prostredie.  Nový rad pohonov lanových navijakov od spoločnosti Rexroth spĺňa všetky tieto p... viac

25. ročník konferencie Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych stavieb

Dvadsaťpäť rokov – málo či veľa? Myslím, že ak sa to týka „života“ odbornej konferencie, je to vskutku úctyhodné číslo. O to viac, ak je jej zameranie také úzke ako v tomto prípade. Úplne prvou konferenciou týkajúcou sa tejto špecifickej oblasti stavebníctva v bývalom Československu bola v roku 1978 konferencia Hydroizolácie a úpravy vozoviek mostov v hoteli Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Tým sa v období pred rokom 1989 vytvorila jedna z nemnohých možností, ako si vymeniť navzájom svoje skúsenosti na celoštátnej, resp. medzinárodnej úrovni. Dá sa konštatovať, že táto osveta význ... viac

Obnova cestných komunikácií

V dňoch 14. až 16. 11.2017 sa konal v Nízkych Tatrách, v Hoteli Grand**** Jasná, už XXII. seminár venovaný práci a životu inžiniera Ivana Poliačka. Témy do nekonečna obmieňať nie je možné a často je dôležitejšie vrátiť sa k takej, ktorá rezonuje v odbornej verejnosti. Práve súčasné obdobie ponúka tém veľmi veľa. No a organizátori sa rozhodli pre obnovu cestných komunikácií, aj keď táto téma už bola na programe v roku 2013. Ukazuje sa, že o hospodárení s cestnou sieťou sa viac „filozofuje“, ako sa realizuje. Prostriedky na opravu, obnovu a rekonštrukcie ciest sú malé a správca má ťažkú úlohu po... viac

Príslušenstvo od Milwaukee®

Milwaukee® Tool je špičkový výrobca vysokovýkonných elektrických nástrojov, príslušenstva a ručného náradia pre profesionálnych používateľov po celom svete. Spoločnosť Milwaukee® od svojho založenia v roku 1924 vedie v odvetví, pokiaľ ide o výdrž aj výkonnosť. S neochvejným záväzkom k obchodom, spoločnosť Milwaukee® je naďalej lídrom na trhu so zameraním na poskytovanie inovatívnych riešení špecifických pre stavebníctvo. Vozík pre drviče (BRT) Vďaka miestu na uloženie 4 sekáčikov a káblovému vedeniu sa ľahko prenáša aj drvič aj príslušenstvo na stavbe. Práškové lakovanie chráni pred... viac

EXPO Lesný lom 2018

Po dlhých 16 rokoch sa EXPO, medzinárodný demonštračný veľtrh strojov a zariadení pre ťažobný priemysel, úpravnícky priemysel a stavebníctvo, vracia do Lesného lomu v Brne-Líšni, ktorého majiteľom je spoločnosť Kalcit, s. r. o. Už 12. ročník sa uskutoční 19. až 21. júna 2018, po dvojročnom intervale, tak ako sú vystavovatelia aj návštevníci zvyknutí. Lesný lom leží približne 1 km severovýchodne od severného okraja sídliska v mestskej časti Brno-Líšeň. Ide o etážový kameňolom, kde sa ťažia tmavosivé až čiernosivé vápence macošského a líšenského súvrstvia. Prístup do lomu je po 700 m dlhej asfal... viac

XIX. odborný seminár SZVK 2017

9. – 10. november 2017 Nový Smokovec, Slovenská republika Vážení čitatelia, rekapituláciu uskutočnených činností v rámci Slovenského združenia výrobcov kameniva (SZVK) nám zhrnul a priblížil výkonný tajomník a člen Rady združenia SZVK Ing. Eduard Duda. V apríli sme sa stretli na odbornom seminári v hoteli Tenis vo Zvolene, so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, v máji na členskej schôdzi v tom istom hoteli, s niektorými z vás aj v septembri na oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici a nakoniec v novembri na XIX. odbornom s... viac

Tretí ročník Grand Prix ukázal, že strojárina stále dokáže zaujať

Dňa 26. októbra sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, konal už v poradí tretí ročník súťaže Grand Prix, spojený s Dňom otvorených dverí na fakulte. Cieľom tejto súťaže je poukázať na fakt, že aj strojárina dokáže byť inšpiratívna a moderná. Preto sme sa rozhodli účastníkom ukázať rôznorodosť strojáriny a to, že ju dokážu využiť všade okolo nás. Chceme stredoškolákom ukázať, že ísť študovať na Strojnícku fakultu nie je strašiakom, ale naopak, že práve štúdium na našej fakulte im môže priniesť istotu dobre platného a žiadaného zamestnania a uplatnenia už i počas štúdia. Princíp tejto súťaž... viac

POSTUPNE SA BLÍŽIME K NEZNÁMYM (ale) NEVYHNUTNÝM RIEŠENIAM

Na planéte pribúdajú obyvatelia – globálne zdroje sú v „pohybe“. Pribúdajúci obyvatelia na kontinentoch (Európa, Ázia) budú potrebovať prerozdelenie zdrojov a foriem energií. Rastúca koncentrácia obyvateľstva v mestách (aj v stagnujúcich krajinách) prináša zvýšený pohyb za prácou. Verejným záujmom je ponuka práce pre práceschopných, ale možnosť pohybu je pre všetkých obyvateľov – pracujúcich, juniorov i seniorov. Školy, výrobné závody i nemocnice potrebujú fungovať pre ľudí. Keď vypadne elektrický prúd, naskakujú záložné zdroje, automobily premiestňujú vodu, potraviny, tovary i ľudí na miesta... viac