ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Články / Articles

EDITORIAL 6 2017 MSaM ( november – december)

Riaditelia stavebných spoločností predpokladajú aspoň na najbližšie dva roky pozitívny vývoj v stavebníctve. Ich predikcie na rok 2018 poukazujú na priaznivejšiu situáciu v segmente inžinierskeho staviteľstva, najmä v oblasti stagnujúcich diaľničných projektov, keď firmy budú môcť konečne naplno uplatniť svoj potenciál.  Na druhej strane sa očakáva situácia, že nejedna spoločnosť nebude schopná pružne reagovať na rastúci dopyt po stavebných prácach v dôsledku nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Zároveň spoločnosti poukazujú na zvyšujúci sa nárast cien stavebných materiálov v roku 2018,... viac

Nové zastúpenie Hitachi

Za udalosť jesene na slovenskom trhu so stavebnými strojmi môžeme určite označiť získanie výhradního zastúpenia renomovaného japonského výrobcu stavebnej techniky Hitachi spoločnosťou MANNET. Samozrejme, v tejto oblasti MANNET nie je žiadny neznámy pojem, pretože spoločnosť si svoj kredit vybudovala hlavne ako zástupca najväčšieho výrobcu teleskopických manipulátorov Manitou, kvalitou ponúkaných služieb a perfektným servisom. MANNET ponúka aj šmykom riadené a kompaktné kĺbové nakladače Gehl a patrí k najväčším predajcom traktorov Zetor na Slovensku. Je určite logickým krokom, že japonský výrob... viac

Milwaukee® predstavuje škálu výkonných kladív na rozbíjanie s nízkou vibráciou

Nástroj Milwaukee pokračuje v rozširovaní svojej škály výrobkov uvedením nového radu výkonných kladív s nízkou hmotnosťou a vibráciami. Nové kladivo K 2500 HAMMER DELIVERS 64 J BLOW ENERGY (EPTA) je určené na najnáročnejšie demolačné aplikácie, pričom udržiava vibrácie na nízkej úrovni 4,9 m/s2.  Táto hodnota vibrácií je jedna z najmenších meraných v triede hmotnosti 25 kg, čo umožňuje používateľovi pracovať viac ako 8 hodín denne. Nové kladivá na rozbíjanie sú ideálne pre širokú škálu aplikácií, ako je demolácia ciest a chodníkov, rezanie asfaltu, rozbíjanie zákopov, kopanie cez hlinu... viac

Strojárska spoločnosť s 23-ročnou históriou v oblasti vývoja a výroby ťažobnej a stavebnej techniky

DAVON, s. r. o., je rýdzo česká spoločnosť, ktorá sa už dvadsaťtri rokov zaoberá vývojom a výrobou zariadení pre ťažobný, stavebný a spracovateľský priemysel (metalurgia, spracovanie dreva, prekladanie sypkých zmesí a polotovarov). Za toto obdobie si vybudovala stabilné postavenie nielen na tuzemskom trhu, ale vďaka spolupráci s globálnymi spoločnosťami má inštalované svoje zariadenia na všetkých kontinentoch sveta. Je výrazne proexportne orientovanou firmou so stabilným zázemím, s profesionálnym tímom pracovníkov a konkurencieschopnými produktmi. Univerzálne rozbíjacie zariadenie – GILO... viac

KOMATSU PW98MR-10

Vysoká produktivita a úspora paliva V závislosti od zaťaženia si môžu operátori pohodlne vybrať medzi 6 pracovnými režimami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zodpovedali rýchlosti motora, dodávke čerpadla a tlaku v systéme. Prioritou môže byť buď rýchlosť, vyššia produktivita, alebo spotreba paliva pre ľahšie aplikácie. Výkonnosť a ekológia PW98MR-10 je vybavený motorom, ktorý spĺňa predpisy EÚ etapy IIIB. Spolu s vyspelým hydraulickým systémom tento elektronicky ovládaný motor s priamym viacstupňovým vstrekovaním paliva dosahuje vynikajúcu úroveň produktivity. Dramaticky znížené emisie N... viac

Aplikácia hydraulických olejov a kvapalín v stavebných strojoch a mechanizmech

V súčasnosti patria hydraulické oleje a kvapaliny medzi mazivá, ktoré sa vo veľkom množstve používajú v rôznych prevodových systémoch, mobilných a stacionárnych strojoch a agregátoch, ktoré sa používajú v stavebníctve, ako sú stavebné stroje a mechanizmy, bagre, žeriavy, nákladné automobily a pod. Možno konštatovať, že niet oblasti v ľudskej činnosti a v národnom hospodárstve, kde by sa neaplikovali hydraulické oleje a kvapaliny. Hydraulika alebo hydraulický pohon je systém založený na tlakovej energii a fyzikálnej nestlačiteľnosti kvapaliny. Tento pohon patrí medzi najvýkonnejšie a najp... viac

Oprava vozovky na Moste SNP

Vozovka na Moste SNP v Bratislave sa dočkala svojej prvej úspešnej opravy. Stalo sa tak po 45 rokoch od uvedenia mosta do prevádzky. Neviem, či za úspech možno považovať skutočnosť, že sa dožila tohoto „veku“, alebo sa konečne opravila. Pre opravu vozovky bola vypracovaná projektová dokumentácia vo forme dokumentácie na ponuku (DP) v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DRS). Spracovaniu projektovej dokumentácie predchádzala diagnostika technického stavu vozovky. Po výbere zhotoviteľa a konečnom návrhu izolačnej vrstvy bola vypracovaná dokumentácia na vykonanie prác (DVP). Technick... viac

Sanácia skalného odrezu KRIVÁŇ – LOVINOBAŇA

V uvedenom príspevku priblížime jednotlivé kroky realizácie projektu sanácie skalného odrezu situovaného nad železničnou traťou, ktorej bezpečnosť v predmetnom úseku bola ohrozovaná pádom skalných úlomkov a blokov. Jeho cieľom bolo odstrániť úrovne rizika, zvýšiť bezpečnost a plynulosť železničnej premávky. Opis problémového úseku Záujmové územie je súčasťou katastra Píla, svah nad železničnou traťou sa nachádza približne 1,7 km juhozápadne od kóty Dobroč 684. Územie tvorené skalným svahom sa nachádza vpravo od portálu tunela z roku 1948. V roku 1976, keď sa traťový úsek Lovinobaňa –... viac

Medzinárodný stavebný veľtrh INTERMAT 2018

Veľtrh INTERMAT je miesto, kde sa na obrovskej ploche 375 000 m2v apríli 2018 znovu stretne viac ako 1 500 svetových výrobcov stavebných strojov, zariadení, techniky a stavebných materiálov. Medzi 200-tisíc očakávanými odbornými návštevníkmi budú tradične investori, stavebné firmy, projektové kancelárie architekti, predajcovia a prenajímatelia strojov, veľkoobchodní predajcovia stavebných hmôt, prevádzkovatelia baní a lomov, finančné inštitúcie a iné.  INTERMAT opäť ponúkne vysokú úroveň kreativity a usporiadanie výnimočných udalostí, smerujúcich k prezentácií profesií i jednotlivých firiem. V... viac

Vystužovanie cestného telesa

Úspory, šetrenie sú pojmy, ktoré v posledním období rezonujú na všetkých úrovniach nášho hospodárstva. Ide o úspory materiálov, financií, energetických zdrojov, úspory pri realizácií technológií a v neposlednom rade je to aj úspora a zhodnocovanie  poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Tomuto trendu zodpovedá aj používanie vystužovania cestného telesa.  Výstavba cestných komunikácií sa dostáva u nás do čoraz zložitejších terénnych podmienok, tým je to zložitejšie aj z hľadiska navrhovania. Treba vziať do úvahy zložité geologické pomery, potrebu ochrany životného prostredia, ale aj nutnos... viac