ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Tlačový servis / Press Service

Stein expo je medzinárodný demo veľtrh stavebných a banských strojov, ktorý sa koná každé 3 roky v nemeckom lome pri meste Homberg\Nieder-Ofleiden. Tento rok sa konal v poradí už 10. ročník tohto veľtrhu na ktorom sa tento rok zúčastnilo 293 vystavovateľov z toho 75 zahraničných.  Cieľom jubilejného 10. ročníka, ktorý sa konal od 30. 8. do  2. 9 2017  bolo prekonať návštevnosť z roku 2014, kedy jeho bránami prešlo 48 130 návštevníkov. Tento rok prešlo bránami celkovo 53 890 návštevníkov a až 92% z nich prišlo z čisto profesionálneho záujmu, čo occenili aj vystavovatelia, ktorý predvádzali dyna... viac

Veľká cena Slovenska na okruhu Slovakia Ring priniesla tímu Bullen IVECO Magirus tri miesta na stupni víťazov. Majstrovstvá Európy ťahačov na okruhu (ETRC) sa pre IVECO vyvíjali veľmi dobre. Tím Bullen IVECO Magirus sa na slovenskom okruhu vďaka jazdcovi Jochenovi Hahnovi postavil na stupeň víťazov až v troch zo štyroch závodov. Tím Bullen IVECO Magirus– tvorený tímami Hahn Racing a Team Schwabentruck – úspešne zvládol Veľkú cenu Slovenska, ktorá je v rámci Majstrovstiev Európy ťahačov na okruhu pre rok 2017 najdlhšou traťou celého seriálu. Úradujúci šampión Jochen Hahnsi domov odn... viac

Spoločnosť JCB sa pripravuje v tomto roku osláviť 40. výročie výroby teleskopických manipulátorov Loadall a časopis Magazín stroje a mechanizácia si prezrel výrobnú linku v Spojenom kráľovstve, aby získal podrobný prehľad o výrobných procesoch najpredávanejšieho teleskopického manipulátora spoločnosti na svete. Od prvého manipulátora Loadall v roku 1977 do roku 2016 spoločnosť JCB vyrobila 200 000 teleskopických manipulátorov a v tomto roku oslavuje štyri desaťročia tohto ikonického stroja. V súčasnosti existuje viac ako 30 modelov teleskopických manipulátorov Loadall, hoci vzhľadom na množstv... viac

V dňoch 23. – 26. 5. 2017 pokračovala súťaž v zručnosti vedenia motorových vozíkov na Strojárskom veľtrhu v Nitre. Boli to už tretie kvalifikačné preteky. Z troch kvalifikácii postúpilo na majstrovstvá Slovenska 30 súťažiacich. Tretie majstrovstvá Slovenska sa budú konať na výstave Agrokomplex v Nitre dňa 19. 8. 2017 (sobota). Tieto súťaže už 6 rokov organizuje Slovenská spoločnosť pre manipuláciu s materiálom – logistika. Hlavným sponzorom je firma ROUZZ  Piešťany – školiace stredisko, ktorá dohliada na dodržiavanie právnych a bezpečnostným predpisov počas celej súťaže. Druhým hlavným sponzor... viac

7. – 10. jún 2017, Jonkoping, Švédsko Najväčší veľtrh lesného hospodárstva na svete bol v tomto roku vačší ako kedykoľvek predtým, a to výstavnou plochou aj počtom vystavovateľov. Elmia Wood sa koná raz za 4 roky a môžete si na ňom pozrieť a zoznámiť sa s najnovšími produktmi, službami, hi-tech technológiami a odbornými poznatkami v oblasti lesného hospodárstva. Toto podujatie navštívil aj náš externý kolega a kamarát KUBO-SK. Plný očakávania a nadšenia sa vydal na ďalekú cestu do južného Švédska navštíviť najväčší európsky lesnícky veľtrh. Poskytol nám zujímavé postrehy, ktoré nás potešili: ... viac

V Dvoroch nad Žitavou sa uskutočnil už 6.ročník výstavy Celoslovesnké dni poľa, v dňoch od 6. – 7. júna 2017. Ide o celoslovenská prehliadku a výstavu odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat. Počas dvoch dní sa na ploche 30 ha prezentovali vystavovatelia poľnohospodárskej techniky. Nechýbali zástupcovia pracovnej mechanizácie, prídavných zariadení a dodávatelia pneumatík. Spoločnosť MOREAU Agri, spol. s. r. o. prezentovala novú modelovú raduteleskopických manipulátorov Manitou, určených pre poľnohospodárstvo, nazvanú NewAg. Nepriehľadnutelný bol... viac

Stretnutie, ktoré pre svojich zákazníkov organizuje MAN Truck & Bus Slovakia, sa netradične odohralo v prostredí pretekárskeho okruhu Slovakia Ring dňa 31. 5. 2017. MAN Day navštívilo 270 hostí z celého Slovenska. Cieľovou skupinou organizátora boli firmy pôsobiace v cestnej nákladnej doprave, ktoré používajú ťahače značky MAN, a tak hostí pozvali na Slovakia Ring. Inštruktori MAN ProfiDrive zákazníkom počas jazdy ukázali silu retardéra, intardéra a využívanie rôznych nových funkcií. Nevšednú šancu zajazdiť si s kamiónmi na pretekárskom okruhu využilo až šesťdesiat zákazníkov.  V expozícii voz... viac

4. – 25. 5. 2017, Vyškov, Česká republika Medzinárodná odborná výstava inovatívnych technológií poskytla návštevníkom komplexný pohľad na všetky činnosti súvisiace so starostlivosťou o zeleň a dreviny a celoročnú údržbu verejných plôch a úzkych komunikácií. Primárnym zámerom výstavy bolo prezentovať stroje a technológie pre realizáciu týchto činností, a to s dôrazom na praktické ukážky strojov v priamom nasadení. Okrem štandardnej ucelenej prezentácie širokého portfólia profesionálnej techniky boli v rámci 4. ročníka boli predvedené špeciálne stroje, ktoré bežne nevidieť.  Po oba dva dni v... viac

Spoločnosť  MOREAU AGRI spol. s.r.o. predajca poľnohospodárskej techniky a spoločnosť MANNET spol. s r.o.,predajca stavebnej a priemyselnej techniky značky Manitou, zorganizovali dňa 18.5.2017už tradičný Deň otvorených dverí.  Túto oblúbenú prezentačnú akciu navštívili stovky návštevníkov, ktorí mohli priamo v praxi vidieť silu strojov MANITOU. Spoločnosť MOREAU AGRI predstavila nový rad poľnohospodárskych teleskopických manipulátorov Manitou MLT, nazvaný NewAg, (nové poľnohospodárstvo), ktorý bol navrhnutý tak aby šiel v ústrety priamym užívateľom. Vzhľadom k tomu, že práca v poľnohospodárske... viac

Stavební i těžební stroje Cat®, nivelační a měřičské technologie TRIMBLE od společnosti SITECH CZ nebo nákladní vozy TATRA – to vše bylo k vidění na letošní Cat TATRA Roadshow 2017. Společná předváděcí akce firem Zeppelin CZ, SITECH CZ a TATRA TRUCKS přilákala do pískoven v Poddunajských Biskupcích (Slovensko, 11. května), v Hrušovanech u Brna (18. – 19. 5.) a ve středočeských Ledčicích (25. – 26. 5.) více než 1200 pozvaných hostů.  Kromě tematicky oddělených stanovišť si mohli návštěvníci prohlédnout i závodní dakarský speciál týmu TATRA BUGGYRA RACING, historický dozer Caterpillar nebo veter... viac

Viac

Aktívna polovica roka je za nami a uplynula akosi veľmi rýchlo, aj vďaka početným odborným podujatiam a prezentáciám novej techniky v spoločnostiach. Bola predstavená ponuka mechanizácie navšetky stavebné práce v produkcii a realizácii starých i nových projektov. Významnú úlohu v mechanizačnom portfóliu každej firmy zastáva manipulačná technika, bez ktorej by nebol možný ani jednoduchý presun materiálov a iných bremien. Dennodenne používaná na staveniskách, v rôznych prevádzkach výrobných spoločností, ako aj pri údržbe voľne neprístupných miest či v segmente odpadového hospodárstva. Nový magaz... viac

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. Náš vysokoškolský vzdelávací systém má svoju bohatú tradíciu. Počas uplynulých dvadsiatich rokov však univerzity prešli mimoriadnymi reformami. Zväčšia neevidovanými širšou verejnosťou. S cieľom integrácie do spoločného Európskeho vzdelávacieho priestoru. Táto aproximácia prebiehala pomerne úspešne. Pomohli jej rozličné európske projekty.  Od vzdelávacích programov typu Tempus, Sokrates, Leonardo až po výskumné projekty COST a najmä rámcové programy. Vďaka nim pomerne veľká časť akademickej komunity získala náležité skúsenosti a vytvorila si partnerstvá. Zákon svojo... viac

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Viceprezident ZSP SR Strojársky priemysel tvorí neodmysliteľnú časť ekonomiky industriálneho Slovenska. Je silnou stránkou slovenskej ekonomiky a v budúcnosti bude čeliť možným rizikám. Strojársky priemysel má za sebou výnimočný rok vo všetkých smeroch. Po predošlých dvoch slabších rokoch sa dynamika rastu tržieb v odvetví opäť vrátila k dvojciferným hodnotám. Hlavný podiel na tom má automobilový priemysel, ktorý predstavuje najväčší podiel na jeho tržbách. Strojárstvo sa na celkovej priemyselnej produkcii podieľ... viac

Nadchádzajúce mesiace budú rozhodujúcim obdobím z pohľadu ďalšieho vývoja vcelom sektore stavebníctva, očakáva Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. Neistou zostáva predovšetkým situácia v inžinierskej výstavbe, ktorá zahŕňa výstavbu diaľnic či rýchlostných ciest. Celospoločenský dosah témy dosvedčujú intenzívne reakciea verejné aktivity obyvateľov v regiónoch. Zástupcovia štátu by problematike rozhodne mali venovať čo najväčšiu pozornosť vzhľadom na pokračujúci prepad produkcie inžinierskeho stavebníctva. V situácii, keď Slovensko nemá dobudovanú základnúsieť dopravnej infraštruktúry, bol v... viac

Vroku 2016 bolo vo svetovom automobilovom priemysle vyrobených 94,9 milióna automobilov. Z toho osobných a ľahkých úžitkových automobilov sme vyrobili temer 88 miliónov, Slovensko prispelo výrobou 1,045 milióna nových uznávaných kvalitných automobilov temer 10 značiek vrátane niekoľko tisíc s elektrickým pohonom. Na úvod treba uviesť, o čom sa v súvislosti s automobilmi hovorí dnes a ako. V 80-tych rokoch minulého storočia sa na svete vyrábalo 40 až 50 miliónov automobilov ročne. V Európe ich bolo v jednotlivých krajinách registrovaných 300 až 500 na 1000 obyvateľov.  Z dôvodov: začínajúcichdl... viac

Slovensko je známe ako krajina so silným postavením strojárstva a s tradíciou v tejto oblasti, ktorá je ťahúňom priemyslu a priemyselnej výroby na Slovensku. Výroba dopravných prostriedkov je jeho najsilnejším odvetvím. Slovenské strojárstvo malo aj v minulosti v niektorých odvetviach veľmi dobrú úroveň. Bola to najmä oblasť vojenskej výroby, ložiskový priemysel, výroba obrábacích strojov, priemysel dopravných prostriedkov, traktorov, stavebných strojov a mobilných pracovných strojov. Aj stavebné a cestné stroje prešli intenzívnym rozvojom nielen z hľadiska objemu produkcie, ale hlavne rozsaho... viac

Relatívne veľa sa u nás diskutuje v súvislosti s automobilmi o cenách a poplatkoch, o zabezpečení automobilu proti ukradnutiu/vykradnutiu, o bezpečnosti v premávke (tých, čo sú vnútri, i tých čo sú vonku – povedzme chodec v meste). Ešte málo je predmetom diskusií mnoho pripravovaných úprav vo vybavení automobilu z hľadiska intenzívnejšieho využitia služieb virtuálne dostupných. Vybral som si osem významnejších skupín, ktoré sú už čiastočne v nejakej forme v počítačoch automobilov, ale systémovo budú sieťové možnosti využívať hlavne po roku 2020. Bráni tomu často rozdielna infraštruktúra v jedn... viac

Elektronika zastáva čoraz dôležitejšiu úlohu v mobilnej hydraulike.Obsluha stavebných, lesných, manipulačných a poľnohospodárskych strojov a cestných vozidiel si vyžaduje veľký rozsah aplikácií, ktoré riešia funkcie pojazdu a riadenie týchto strojov. V našej pravidelnej rubrike Hydraulika predstavujeme zaujímavý nový systém BODAS pre mobilnú elektroniku. O výhodách a možnostiach konfigurácie tohto modulárneho softvérového aplikačného systému sa dozviete na str. 32 Magazín ďalej publikuje poznatky z odborných podujatí, ktoré sa konali v rôznych tematických okruhoch stavebníctva, vhodné pre použ... viac

Rozšírené spektrum skladovaného tovaru v logistických centrách sa dnes už nedá účinne prevádzkovať bez moderného riadiaceho systému. V technickom svete, najmä u nás, rastie potreba prispôsobenia sa stavu vývoja, modernizácie starších, hoci fungujúcich systémov. Čoraz častejšie rezonuje otázka ergonómie, činného využívania energie, znižovania CO2, jednoducho únosnosť životného prostredia. Prepojenie skladového a výrobného riadiaceho systému, resp. skladového a dopravného systému bez flexibilného riadiaceho systému je už nepredstaviteľné. Za posledné desaťročie nesmierne vzrástol význam softvéru... viac

Výkon slovenského stavebníctva porastie priemerne o 3,6 percenta v tomto a o 3,1 percenta v budúcom roku. Tržby pritom porastú iba o niečo málo rýchlejšie než samotný sektor. Veľké rozdiely v očakávanom vývoji však panujú medzi firmami v závislosti od ich veľkosti a zamerania. Kapacity stavebných firiem sú naplnené na 91 percent, čo je najviac od roku 2008. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce. Stavebný sektor, podľa najnovšieho výskumu, v roku 2016 porastie, a to p... viac

Viac

Výroba a spracovanie asfaltových zmesí je jednou z činnosti s potenciálom na zníženie negatívneho vplyvu na životne prostredie, pri súčasnom zlepšení efektívnosti pre ich producentov. To bol jeden z dôvodov, prečo Agentúra na podporu výskumu a vývoja podporila projekt, s názvom „Asfaltové zmesi s nižšou energetickou náročnosťou a s menšou záťažou pre životne prostredie“, predložený spoločnosťou VUIS – CESTY, spol. s r. o. Informácie o projekte  Ciele projektu Projekt bol zameraný na overenie možnosti uplatnenia nízkoteplotných asfaltových zmesi (NAZ) v našich podmienkach. V r... viac

Strojárstvoje jedným z najvýznamnejších odvetví na Slovensku. Táto výrobaodjakživa patrila k nosným pilierom slovenského hospodárstva.Naša krajina je i automobilovou veľmocou o čomsvedčí viac ako milión vozidiel vyrobených práve u nás.Je toremeslo, pri ktorom premieňame svoje plány do konkrétnychvýrobkov, strojov a technológií. Pod rukami šikovných strojárovvznikajú reálne výrobky niekedy až umeleckých tvarova v stotinovej presnosti. A na konci to všetko doseba pekne zapadne. Strojári patria k najdôležitejšímpracovníkom na svete. Sú zodpovední takmer za všetko, čo námživot uľahčuje a spríjemňu... viac

Ústavdopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakultySlovenskej technickej univerzity v Bratislave v zmyslenariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhláseníurčitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhompodľa článkov 87 a 88 zmluvy je špecializovaným pracoviskomaplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. Napracoviskách ústavu sa postupne buduje sofistikovaná ,,výskumnáinfraštruktúra“ na uskutočňovanie priemyselného výskumu vpríslušných odboroch, najmä v oblasti mobilných pracovnýchstrojov, automobilov a iných dopravných strojov a zariadení. Pririešení úloh... viac

Kvalita konštrukcií vozoviek v mestskej aglomerácii Bratislava Kvalita konštrukcií vozoviek po zimnom období zásadne mení svoje vlastnosti. Vplývajú na to klimatické podmienky, chemické posypové materiály používané v zimnom období a rad iných činiteľov, ktoré znížia kvalitatívne parametre vozoviek až na neúnosnú mieru. Ovplyvnia kvalitu, prevádzkovú spôsobilosť vozoviek a často sa dostanú až na hranicu bezpečnosti cestnej premávky. Bratislavské mestské komunikácie sú príkladom toho, ako sa zanedbala elementárna údržba, stavebná údržba a často sa použili aj nevhodné technológie údržby. Pozitívn... viac

S mostami v zásade súvisia štyri hlavné činnosti, a to výskum, projektovanie, výstavba a nakoniec správa, údržba i rekonštrukcie. Na rozvoji teórie a výskumu sa podieľajú kvalifikovaní špecialisti, fundovaní odborníci vo svojom odbore. Máme skúsených projektantov, ktorí dokázali pripraviť realizáciu aj tých najnáročnejších mostných stavieb. Mosty stavajú renomované a špecializované podniky s osvedčenými technicko-organizačnými pracovníkmi. Do dokončenia sú teda mostné objekty v starostlivosti erudovaných odborníkov. Výsledkom ich spoločnej práce sú často pozoruhodné diela v súlade so svetovým... viac

Napriek pokračujúcej diskusii (u nás) o vhodnosti a výhodách vozoviek s krytom s cementového betónu pokračoval (v zahraničí) vývoj konštrukcií a najmä technológie stavby týchto vozoviek. Vozovky s CB krytom sa vždy odporúčali a uvádzali ich výhody v podmienkach s veľkým dopravným zaťažením alebo na úsekoch ciest s potrebnou dlhou životnosťou. Uprednostňujú sa na pohybových plochách letísk, ako aj v cestných tuneloch a na prekladiskách. Stavebné náklady na CB vozovky sú väčšie, ale náklady na ich údržbu a opravy môžu byť menšie ako na asfaltové vozovky. Toto všeobecné tvrdenie nemôžu zmeniť ani... viac

Dňa 9. 2. 2016 prebehlo vyvrcholenie už jubilejného 10. ročníka vedomostnej súťaže Strojárska olympiáda, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť povedomie technického vzdelávania v spoločnosti a propagovať technické vzdelávanie medzi stredoškolákmi rôznymi vedomostnými súťažami.  Súťaž je určená všetkým študentom stredných škôl, ktorí majú záujem súťažiť a overiť si svoje vedomosti v súťažných oblastiach (matematika, fyzika, strojníctvo a odborné strojárske zameranie), získať zaujímavé poznatky a skúsenosti a bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave ako inšpiráciu na výber vhodnej fakulty, pr... viac

Pri skúmaní šírenia vibrácií a ich vplyvu na okolie si treba uvedomiť, že ide o prepojenie viacerých vedných disciplín, ako je strojárstvo, psychológia, klinická medicína či fyziológia. Všetky tieto disciplíny majú spoločný cieľ, a to optimalizovať prostredie pre osoby, ktoré sú vibráciám vystavené, avšak každá vedná disciplína to dosahuje iným spôsobom. V prípade inžinierskeho prístupu je cieľ minimalizovať vibrácie technickými riešeniami, v prípade zamerania na ergonómiu je snaha optimalizovať prostredie s dôrazom na človeka. Jazdné pohodlie je veľmi subjektívny a osobný názor jednotlivcov,... viac

Navrhovanie betónových stavieb je zamerané na účinky priameho zaťaženia. V masívnych betónových konštrukciách a pri použití nových technológií (vodonepriepustné betónové konštrukcie – biele vane, integrované mosty a pod.) narastá potreba uvažovať aj o účinkoch nepriameho zaťaženia. Vzhľadom na význam deliacich trhlín na používateľnosť a trvanlivosť betónových konštrukcií sa v príspevku analyzujú opatrenia na obmedzenie vzniku deliacich trhlín z teplotných účinkov . V masívnom betóne približne iba dvadsať percent trhlín vyvolajú účinky priameho zaťaženia, zvyšok vzniká v dôsledku vynútených nap... viac

Cieľom práce je analyzovať možnosti zlepšenia celkovej energetickej efektívnosti moderných výťahových pohonov vybavených asynchrónnym (indukčným) motorom. Najčastejšie používané pohonné stroje – asynchrónne motory – majú však významné nedostatky, ktoré sú reprezentované veľkým záberovým prúdom, zložitejšou reguláciou otáčok a malým účinníkom v stave nízkeho zaťaženia stroja. Väčšina zdvíhacích zariadení na báze asynchrónnych motorov nie je vybavená individuálnou kompenzáciou jalového výkonu. Existencia odberu „jalovej energie“ vyplýva priamo z fyzikálnej podstaty. S nástupom moderných elektron... viac

Viac

Partner do práce, terénu aj na dovolenku V redakčnom teste sme tentoraz odskúšali najnovší model pick-upu ISUZU D-MAX RT88, ktorý prešiel faceliftom a dostal novú prevodovku a motor spĺňajúci normu Euro6, s objemom 1 898 ccm, s výkonom 120 kW(163 PS) a točivým momentom 360 Nm, a to všetko bez použitia SCR (močoviny). Testovaný model s karosériou double cab a so zadnou nadstavbou vo verzii kombi so 6-stupňovou automatickou prevodovkou sme počas 1 100 km prevetrali po slovenských cestách, ale aj mimo nich. Na pohľad sparťanský, ale maximálne praktický a pohodlný  Testovaný model b... viac

V našom prvom redakčnom teste úžitkových vozidiel začiname s tohtoročnou novinkou a vozidlom, ktoré získalo ocenennie International Van of the Year 2017. Nový VW CRAFTER sme mali možnosť otestovať na ceste a takisto v podmienkach, ktoré sú nám najbližšie, v kameňolome. Naším zameraním bolo vyskúšať, či je toto auto vhodné ako servisné vozidlo, keďže bez neho sa nezaobíde žiaden predajca techniky či servisná spoločnosť. Preto sa viac zameriame na praktické vlastnosti vozidla a asistenčných systémov ako na testovanie jazdných vlastností. Mobilná kancelária Na prvý dojem kabína pôsobí v... viac

Viac